Samenwerken met WUR

WUR heeft kennis, onderzoek en onderwijs om de wereldwijde uitdagingen als vermindering biodiversiteit, klimaatverandering en vervuiling van bodem, lucht en water aan te gaan en de vereiste transities vorm te geven en te versnellen.
Maar dat kunnen we niet alleen! We hebben zowel onze bestaande als nieuwe partners nodig om deze kritieke wereldwijde uitdagingen aan te gaan en op te lossen.

Wetenschappelijke integriteit en verantwoordelijkheid staan centraal in het onderzoek en de samenwerkingen van Wageningen University & Research (WUR).

Onderzoekspartners gezocht

WUR is op diverse terreinen op zoek naar onderzoekspartners. Bekijk welke:

Onderzoekspartners gezocht

Overzicht experts en contacten

Meer weten over mogelijkheden voor samenwerking?

Neem contact op met één van onze experts

Samenwerkingsvormen

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties werken wij samen in een publiek private samenwerking. Ondernemers, wetenschappers en de overheid bundelen hun krachten in negen topsectoren, die gericht zijn op innovaties, het verzilveren van internationale kansen, menselijk kapitaal en investeringen in wetenschappelijk onderzoek. De Topsectoren hebben 6 kennis- en innovatieagenda's opgesteld die de basis vormen voor onderzoeksprojecten.

Meer informatie over samenwerken binnen een PPS

Samenwerking met maatschappelijk organisaties

Maatschappelijk waarde van onderzoek ontstaat bij het gebruik van de toepassing van de resultaten. Daarom ondersteunt WUR onderzoeksprojecten op initiatief van maatschappelijke organisaties en van ondernemende burgers die zelf onvoldoende (financiele) middelen hebben om zelf onderzoek te doen. De Wetenschapswinkel van WUR brengt u in contact met de juiste onderzoeksgroep van WUR. Samen met u maken deze partijen van uw onderzoeksvraag een onderzoeksvoorstel.

Neem contact op met de Wetenschapswinkel

Samenwerkingsverbanden met andere kennisinstellingen

TO2-federatie

Vijf Nederlandse organisaties voor toegepast onderzoek vormen de schakel tussen kennis en innovatie in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Ze realiseren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die leiden tot een betere concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en voor een veilige, duurzame leefomgeving voor de burger. De organisaties die zich verenigd hebben in de TO2-federatie zijn Deltares, ECN, MARIN, NLR, TNO, en stichting Wageningen Research (WR).

Meer informatie over TO2-Federatie

OnePlanet research Center

OnePlanet Research Center is een multidisciplinaire samenwerking tussen het R&D-centrum voor nano- en digitale technologie imec, Radboud Universiteit, Radboudumc en Wageningen University & Research. Op de cross-over tussen voeding, gezondheid, landbouw, leefomgeving en hightech ontwikkelen we met industriële partners haalbare en maakbare oplossingen die de kwaliteit van leven en leefomgeving verbeteren en de regio Gelderland een competitief voordeel opleveren.

Meer informatie over OnePlanet research Center

Foodvalley

Foodvalley is hét kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland.Foodvalley NL bevordert (inter)nationale samenwerking tussen bedrijven, overheid, onderwijs en kennisinstellingen ten behoeve van innovatie in de agrifoodsector wereldwijd.

Meer informatie over Foodvalley

Wageningen voor Wageningen: Stadsagenda

Onder de naam Stadsagenda pakken gemeente Wageningen en WUR sinds 2019 complexe uitdagingen op, in of rondom Wageningen. Samen kennis en expertise opbouwen beschouwen beide partijen als een verbindend win-win proces. De Stadsagenda concentreert zich op vier thema's die voor de Gemeente en WUR relevant zijn: Klimaatneutraal 2030, Voedsel en Gezondheid, Natuur en landschap en Participatie.

Meer informatie over Wageningen Stadsagenda

4TU

De vier technische universiteiten van Nederland (4TU) leveren een bijdrage aan het welzijn in Nederland door het versterken, bundelen en maximaal benutten van kennis en creativiteit in de technologiesector. De 4TU zetten zich gezamenlijk in voor versterking en bundeling van technologische kennis van de vier universiteiten met als doel voldoende en goed opgeleide ingenieurs en technologisch ontwerpers af te leveren, internationaal toonaangevend en maatschappelijk relevant onderzoek te verrichten en samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven te bevorderen. Aangesloten bij de 4TU zijn: TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University.

Meer informatie over 4TU

Strategische alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht

Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research, Eindhoven University of Technology en het Universitair Medisch Centrum Utrecht intensiveren hun samenwerking voor een circulaire samenleving. De focus ligt op jong toptalent en voor die gebieden die het meeste impact kunnen genereren zoals het versterken van systeemtransities op onder meer energie, voeding, gezondheid en circulaire samenleving. Naast de universitair institutionele samenwerking zal ook worden gewerkt met externe partners. De expertise die wordt gecombineerd ligt op het terrein van artificial intelligence en op moleculaire life sciences.

Meer informatie over Strategische alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht

Internationale samenwerking

Samen met onze internationale academische partners, de private sector, overheden, ngo's en de filantropische sector, dragen we bij aan wereldwijde uitdagingen. WUR werkt oa samen met diverse partners en consortia zoals DGIS, CGIAR, A5 (de top 5 Agrofood universiteiten) en FAO (Voedsel & landbouworganisatie van de VN). Onze internationale projecten zijn georganiseerd per regio. Voor meer informatie over internationaal samenwerken neem conact op met de regio-accountmanager.

Internationaal samenwerken