Wageningen Dialogue

Onze organisatie beweegt zich op het snijvlak van de grote maatschappelijke thema’s van deze tijd waarover de meningen sterk uiteenlopen. Om onze rol als kennisorganisatie goed te kunnen invullen laten we ons voeden door deze visies om de achtergronden te kunnen begrijpen. Wageningen Dialogue is de noemer waaronder we de dialoog met onze stakeholders, tussen wetenschappers en met de maatschappij voeren. Ontdek op deze pagina hoe dialoog kan bijdragen aan vraagstukken waar jouw organisatie (onderdeel) mee speelt.

  • Every opinion, no matter how controversial, has reasonable aspects that can contribute to a new solution.

    Every opinion, no matter how controversial, has reasonable aspects that can contribute to a new solution.