Nieuws

Advies voor multifunctionele landbouwondernemers: ‘Laat je waarden aansluiten op je klant’

Gepubliceerd op
30 september 2016

Door hun bedrijfswaarden duidelijker te formuleren en te laten aansluiten op de wensen van hun klanten, kunnen ondernemers in de multifunctionele landbouw deze klanten beter bedienen. Dit blijkt uit onderzoek naar waarden op het multifunctionele landbouwbedrijf, uitgevoerd door Wageningen University & Research in het kader van de PPS Multifunctionele Landbouw. De resultaten zijn nu ook gepubliceerd in een brochure met stappenplan.

Het onderzoek laat zien dat de waarden van multifunctionele landbouwondernemers en hun klanten niet altijd overeenkomen. De waarden die de ondernemer denkt uit te dragen, worden lang niet altijd herkend door zijn klanten. En wat voor een ondernemer een relatief onbelangrijk onderdeel van zijn bedrijf is, kan voor een klant juist een enorme aantrekkingskracht zijn.

Driestappenplan

De brochure biedt ondernemers een driestappenplan om hun waarden duidelijk te formuleren, te laten aansluiten op de wensen van hun klanten én succesvol uit te dragen. Stap één draait om het achterhalen van de kernwaarden van zowel ondernemer als bedrijf. Stap twee biedt tips voor het begrijpen van de behoeftes en waarden van de klant. In stap drie krijgen ondernemers handvatten om op creatieve wijze vraag en aanbod te matchen, een beter aanbod te ontwerpen en daarbij een overkoepelend verhaal te creëren dat hun bedrijfswaarden uitdraagt.

Overkoepelend verhaal van groot belang

Klanten blijken meer te kijken naar de waarden van producten (goede kwaliteit, goede prijs/kwaliteitverhouding) dan naar de waarden van een bedrijf als geheel. Om aan te sluiten bij de wensen van de klant is het belangrijk dat producten aansluiten op de kernwaarden van de ondernemer en zijn bedrijf. Het totale ‘verhaal’ qua kernwaarden moet kloppen.

Beter inzicht in klanten vergroot omzet

In 2014 bleek tijdens de door Wageningen UR georganiseerde workshop ‘Werken met Waarden’ voor multifunctionele landbouwondernemers dat veel deelnemers gebrekkig inzicht hadden in hun kernwaarden. Daarnaast realiseerden kandidaten zich dat ze te weinig wisten over de verwachtingen van hun klanten. Dit terwijl deze kennis van groot belang is. Want, zo benadrukken de auteurs van de brochure: hoe beter een bedrijf zijn producten en diensten laat aansluiten op de klant, des te groter de omzet en het succes.