Bedrijfsopleidingen, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Het thema Bedrijfsopleidingen, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie omvat onderzoek van leren, vorming, training en onderwijs, ter voorbereiding op én ondersteuning van het functioneren in arbeid en beroep.

De vraagstukken die centraal staan in deze beroepen, worden steeds complexer en hoe kan hierop worden voorbereid voor en tijdens het functioneren in arbeid en beroep? Het thema omvat ook de ruimere bevordering van maatschappelijke participatie door leren in de volwasseneneducatie en maatschappelijke verbanden. Dit alles kan zich afspelen in formele en informele leersituaties die verbonden zijn aan de drie velden van het themagebied:

  • arbeidssituaties in bedrijven en andere arbeidsorganisaties
  • beroepsgerichte leer- en praktijksituaties in en rond de instellingen voor beroepsonderwijs
  • leer- en praktijksituaties in het kader van de volwasseneneducatie.