Domein-Specifieke Aspecten van Onderwijs: Bèta en Techniek

De divisie Domein-Specifieke aspecten van Onderwijs (DSO) staat nadrukkelijk open voor onderwijsresearch in alle vakdomeinen. In diverse vakgebieden, doen zich wat onderwijzen en leren betreft vernieuwingen voor. Presentaties over het onderzoek daaraan, zowel met enige distantie, als rechtstreeks vanuit de praktijk, zijn welkom.

Ook verwelkomen we position papers en presentaties van voorgenomen onderzoek. Aarzel niet om separaat of groepsgewijs via bijvoorbeeld een symposiumvoorstel het debat over actuele zaken en onderzoeksresultaten te voeren binnen dit thema. Voor het vak maatschappijleer staat bijvoorbeeld het onderwerp ‘burgerschapsvorming’ in de belangstelling. Maar ook in de talendidactiek of de didactiek van het geschiedenisonderwijs zijn er vele ontwikkelingen die de aandacht krijgen van onderwijsonderzoekers.

Voor het onderwijs in de natuurwetenschappen, wiskunde, informatica en techniek, denken we aan thema’s als:

  • Realistisch reken/wiskunde-onderwijs versus ‘traditioneel’ onderwijs. Tegenstelling of synthese?
  • Context-concept-aanpak in de natuurwetenschappen.
  • Interdisciplinaire vernieuwingen, zoals in Natuur Leven & Technologie-context, Technasia en bèta-brede bacheloropleidingen. Ingrediënten voor de snelle groei, recepten voor vervolg, implicaties voor het overige bètaonderwijs.
  • Verbindingen tussen de genoemde domeinen, zoals ‘groen’ en bèta&Techniek

Daarnaast zijn er nog een aantal meer algemene thema’s die binnen de verschillende vakdidactieken kunnen worden uitgediept:

  • Inzet van ICT op specifieke domeinen en in flexibele arrangementen. Domein-specifieke impact van digitale schoolborden, elo’s, web-klassen, en dergelijke. - Cognitieve psychologie in relatie tot vakdidactiek.
  • Functies en leereffecten van praktische experimenten in het onderwijs. - Informeel leren: implementatie en resultaten.
  • Rol van de docent bij vormgeving van het onderwijs. Plaats voor passie.

Op welke onderwerpen richt “Domein-Specifieke aspecten van het Onderwijs” zich? Science, Mathematics, Engineering & Technology Education Research, vakdidactiek, raakvlak onderwijskunde-lerarenopleiding, pedagogical content knowledge (PCK).