Leren en Instructie

De VOR-divisie Leren & Instructie richt zich op vraagstukken met betrekking tot de wijze waarop leer- en onderwijsprocessen verlopen, hoe deze in onderlinge samenhang kunnen worden vormgegeven, verschillen in onderwijs en leren, en effecten van interventies.

Deze vraagstukken worden niet alleen vanuit instructie en de onderwijskundige discipline bekeken, maar ook vanuit recente inzichten uit aanverwante disciplines, zoals cognitieve psychologie, sociale en cultuurpsychologie, organisatiepsychologie en neuropsychologie.

Zoals ook uit de divisieactiviteiten blijkt, beoogt de divisie Leren & Instructie juist grensoverschrijdende discussie te stimuleren over leertheoretische, methodologische, ontwerpgerichte en instructie issues. De divisie verwelkomt bijdragen op deze gebieden, ongeacht het gekozen onderzoeksdesign, zoals experimenteel, praktijkgericht, actie-, kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  Vooral ook bijdragen die zich richten op 'emerging themes in educational sciences'  waarbij men op zoek is naar theoretische en methodologische vernieuwingen en discussies in het vakgebied zijn zeer welkom.