Master Track

Dit jaar is er voor het eerst op de ORD de mogelijkheid dat masterstudenten hun onderzoek kunnen presenteren in de zogenaamde Mastersessies. Masterstudenten krijgen daarmee een podium om hun onderzoeksvoorstel dan wel hun bijna afgeronde onderzoek te bespreken met onderzoekers en mede-studenten.

Hiermee willen we jonge onderzoekers vanuit de master-community begeleiden en stimuleren om met het onderzoek naar buiten te treden en in contact te komen met wetenschappelijk onderzoek. Voor hbo masterstudenten is het extra interessant omdat deze sessies bijdragen aan het overbruggen van onderwijswetenschap en onderwijspraktijk.

Masterstudenten, van zowel hbo als wo masteropleidingen gericht op onderzoek in onderwijs, zijn van harte uitgenodigd om hun voorstel in te dienen. We vragen studenten die hun onderzoeksvoorstel willen presenteren dit in postervorm te doen. Studenten die bijna klaar zijn, kunnen een paper indienen. 

Masterstudenten die willen deelnemen aan een van de mastersessies, kunnen dit bij het indienen van hun voorstel aangeven. De procedure voor het indienen en beoordelen van deze papers is hetzelfde als die voor de gewone papers. Om masterstudenten de kans te geven op veel opbouwende feedback van peers en senior-onderzoekers is er in een sessie meer tijd per 'presentatie' en zijn er twee referenten uitgenodigd: een senior-onderzoeker of lector en een mede-student of alumnus. De mastersessies hebben een wat ander karakter dan de overige sessies. In mastersessies presenteren namelijk alleen masterstudenten, maar iedereen kan naar deze presentaties komen.

Het is als student niet verplicht om een mastersessie te kiezen, maar het is een leuke en leerzame manier om kennis te maken met onderwijsonderzoek(ers) en medestudenten.