Methodologie en Evaluatie

Het thema 'Methodologie en Evaluatie' betreft het gebruik van beoordelings-, evaluatie- en onderzoeksmethoden in de context van het onderwijs.

Beoordelingsmethoden worden gebruikt bij de ontwikkeling en toepassing van diagnostische toetsen, examens en systemen voor persoonscertificatie en in toenemende mate ook in de onderwijspraktijk van docenten bij het beoordelen van competenties van leerlingen. Presentaties kunnen gaan over vormen, procedures en kwaliteiten van toetsing en beoordeling, en de resultaten en implicaties daarvan. Evaluatiemethoden worden vaak toegepast bij evaluaties van onderwijs, kleinschalig en grootschalig. Hieronder vallen evaluaties van onderwijsprogramma's en onderwijssystemen, onderzoek naar vormen en methoden van evaluatie, uitkomsten van evaluaties en onderzoek naar de uitvoering en implicaties van evaluaties.

Onder onderzoeksmethodologie vallen zowel methodologische aspecten van onderwijskundig onderzoek als specifieke designs, dataverzamelingsmethoden en analysetechnieken. Men kan denken aan multiniveau-onderzoek, covariantiestructuurmodellen, itemresponsmodellen, longitudinaal onderzoek, case studies, gedragsobservaties, grootschalige dataverzameling, kwalitatief onderzoek, de kritische incidentmethode en toetsen met computers. Zowel presentaties van illustratief gebruik van deze methoden binnen onderwijsonderzoek als nieuwe ontwikkelingen op deze gebieden relevant voor onderwijsonderzoek zijn welkom.