Partners en Sponsoren

De ORD worden jaarlijks georganiseerd door een Nederlandse of Vlaamse universiteit, onder auspiciën van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO).

www.vfo.be
www.vorsite.nl


ORD2012 wordt gesponsord door:

Ontwikkelcentrum logo

Ontwikkelcentrum zet kennistransfer in om te komen tot effectieve leermiddelen

Het Ontwikkelcentrum vervult een spilfunctie in het verbinden van onderwijs, ondernemers, overheid en onderzoek in het kennissysteem. Daarvoor zet ze kennistransfer in: een continue proces om beschikbare en/of nieuwe kennis te vertalen en te verpakken voor het onderwijs en de omgeving (bedrijfsleven, burgers). In dit proces zijn de volgende stappen te onderscheiden: borden, creeeren, delen en implementeren van kennis. Hierdoor voegt ze waarde toe voor de doelgroep en komt ze tot effectieve leermiddelen.

Een voorbeeld hiervan is de basiscursus Plantenfysiologie bestaande uit 38 kennisarrangementen voor mbo- en hbo-studenten. De cursus is voorzien van 3d-animaties en bevat alle basiskennis over plantenfysiologische processen. De basiscursus Plantenfysiologie maakt onderdeel uit van IMPACT, een concept waarin de doorstroom van Wageningse kennis naar groen onderwijs centraal staat.

Partners