PhD Track

Ook dit jaar zullen een aantal roundtable- en papersessies specifiek worden gewijd aan onderzoek van promovendi. De promovendisessies hebben een wat ander karakter dan de overige sessies. In promovendisessies presenteren namelijk alleen promovendi, maar iedereen kan naar deze presentaties komen. Om promovendi de kans te geven op veel opbouwende feedback van andere onderzoekers is er in een promovendisessie meer tijd per 'presentatie', aangezien er minder papers/presentaties per slot zullen zijn.

Ook nodigen we twee onderzoekers uit: een senior-onderzoeker en een promovendus die jouw onderzoek zorgvuldig lezen en je tijdens de sessie feedback geven. Het is als promovendus niet verplicht om een promovendisessie te kiezen, maar het is een leuke en leerzame manier om je onderzoek te presenteren, om af te tasten hoe je onderzoek door anderen wordt ontvangen en om kennis te maken met onderwijsonderzoek(ers) en medepromovendi.

Promovendi die willen deelnemen aan een van deze roundtable- en papersessies, kunnen dit bij het indienen van hun voorstel aangeven. De procedure voor het indienen en beoordelen van deze papers is dezelfde als die voor de gewone papers.