Slimme en duurzame voedselproductie

In grootschalige onderzoeksprojecten bekijken wetenschappers hoe de EU in de toekomst de voedsel- en nutriëntenzekerheid wereldwijd kan bevorderen. In dit project, waar ook bedrijven bij betrokken zijn, speelt het LEI een sleutelrol.

Om te zorgen voor voldoende en betaalbaar voedsel voor iedereen, moeten we slimmer gaan produceren. “Oplossingen voor het voedselvraagstuk zijn te vinden in innovatie, samenwerking, armoedeverlichting en een beter beleid”, verklaart Thom Achterbosch, onderzoeker bij LEI Wageningen UR. “Landbouw, voedsel en klimaat hangen met elkaar samen. Het Europese beleid op die terreinen beïnvloedt de voedselzekerheid wereldwijd. Daarom vergaren Europese onderzoeksinstituten gezamenlijk kennis over voedselzekerheid en voedingspatronen.”

Voedzaam en duurzaam

De invloed van consumentengedrag op voedingspatronen staat centraal in het vierjarige Europese project SUSFANS, dat loopt sinds april 2015. “We onderzoeken consumentenkeuzes en willen een wenselijk Europees voedingspatroon vaststellen, met gezonde en duurzaam geproduceerde voeding”, aldus Achterbosch. De Nederlandse Zuivel Organisatie en Europese bedrijven als DSM en Unilever doen ook mee. “Grote bedrijven willen weten wat ze kunnen doen om nutrition en duurzaamheid bij elkaar te brengen.”

Toekomstscenario’s

Het vijfjarige megaproject FOODSECURE is nog veel breder. Daarin vergaren Europese onderzoeksinstituten kennis over de relatie tussen voedselzekerheid en de beleidsterreinen landbouw, handel, ontwikkelingssamenwerking, energie en klimaat. Het LEI coördineert dit project, dat tot 2017 loopt. Ook ontwikkelen LEI-onderzoekers geavanceerde rekenmodellen en inhoudelijke kennis over toekomstscenario’s. “We bestuderen de gevolgen van economische ontwikkelingen voor de agrarische productie, en de invloed van armoede en de inkomensontwikkeling op de kwaliteit van voedingspatronen”, legt Achterbosch uit.

Langetermijnstrategie

LEI Wageningen UR voert geavanceerd modelonderzoek uit met het International Food Policy Research Institute in Washington, het Planbureau voor de Leefomgeving en het International Institute for Aplied Systems Analysis in Wenen. Achterbosch: “Voor elk land of regio in de wereld stellen we mogelijke ontwikkelpaden op tot het jaar 2050, zodat beleidsmakers voor ieder land een langetermijnstrategie voor voedselzekerheid kunnen ontwikkelen.” Daarnaast verkennen de onderzoekers de toekomst met bedrijven, ngo’s en andere partijen. “Grote bedrijven willen een effectieve toekomststrategie uitstippelen. Daar zijn we bij het LEI heel goed in.”

Relevante LEI-Producten:
Scenarioanalyses
Monitoring
Expert interviews
Consumentenonderzoek
Explorative modelling
System simulation