From Fossil Resources to Biomass: A Chemistry Perspective

category_cat_course_mooc

From Fossil Resources to Biomass: A Chemistry Perspective

Leer hoe we een duurzame toekomst kunnen creëren door biomassagrondstoffen te gebruiken voor de productie van voedsel, chemicaliën en energiedragers, om zo minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen. Ontdek hoe je biobased producten maakt met behulp van micro-organismen en katalysatoren.

Organised by Wageningen University & Research
course_registration_date_label

星期五 13 三月 2020 course_registration_date_until_label 星期四 5 十一月 2020

星期五 10 七月 2020 course_registration_date_until_label 星期四 11 三月 2021

Date

星期二 4 八月 2020 until 星期四 26 十一月 2020

星期二 1 十二月 2020 until 星期四 1 四月 2021

activity_coursesetup_label location_type_online
activity_price_label Gratis
course_certificate Lesstof gratis, voeg een geverifieerd certificaat toe voor €131

Meer informatie

Over de cursus

De komende jaren staan in het teken van het creëren van een duurzame toekomst waarin we fossiele grondstoffen de rug toekeren en de mogelijkheden van biomassa als hernieuwbare energiebron gaan verkennen.

Neem deel aan deze MOOC en leer hoe we een duurzame toekomst kunnen creëren door biomassagrondstoffen te gebruiken voor de productie van voedsel, chemicaliën en energiedragers, om zo minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen. Je leert wat biomassa is, hoe je hernieuwbare energie uit biomassa kunt produceren en hoe je biobased producten maakt.

Je krijgt een grondig inzicht in de rol van scheikunde binnen de biogebaseerde economie en de productie van hernieuwbare producten uit biomassa. Met deze waardevolle kennis help je jouw bedrijf te verduurzamen en daadwerkelijk over te stappen op biomassa om biobased producten te maken. Je ontdekt welke producten gemaakt kunnen worden uit biomassa en welke processen hiervoor worden gebruikt.

We gaan dieper in op de katalytische omzetting van biomassa door het bespreken van katalysatortypes, specifieke katalyseproblemen bij het omzetten van biomassa in energie uit biomassa en het samenspel tussen katalyse en up- en downstreamprocessen. Daarna verdiepen we ons in bioraffinage. Bij bioraffinage worden waardevolle componenten uit biomassa gewonnen en omgezet in eindproducten. Hiervoor heb je eerst kennis nodig van de verschillende soorten biomassa, de aanwezige moleculen en hun chemische kenmerken. Bij bioraffinage draait alles om een efficiënte verwerking. Tot deze verwerking behoren onder meer technieken voor de oogst, voorbehandeling, omzetting en scheiding.

Een open deur: een biogebaseerde economie draait op biomassa. Om de verworven kennis toe te passen op de productie van gewassen is het dan ook belangrijk inzicht te hebben in de factoren die een belangrijke rol spelen bij de groei van gewassen, informatie over oogst en de kwaliteit ervan. In deze module leer je ontwerpcriteria te herkennen voor de productie van biogebaseerde gewassen op zowel gewas- als boerderijniveau.

Wat je gaat leren

  • Welke factoren en methodes kunnen de productie van biobased gewassen beïnvloeden?
  • Hoe bepalen de samenstelling en chemische aard van biomassafracties de bewerkingsstappen binnen een bioraffinaderij?
  • Welk potentieel bieden micro-organismen voor de productie van biogebaseerde producten?
  • Hoe kan katalyse bijdragen aan een biogebaseerde economie?
  • Welke commerciële, financiële en organisatorische aspecten komen er kijken bij het runnen van een biobased bedrijf?

MicroMasters programma's

Deze MOOC maakt deel uit van twee online MicroMasters: Economics and Policies for a Circular Bio-Economy en Business and Operations for a Circular Bio-Economy. Deze programma's bestaan uit drie cursussen en een afrondend capstone-project waarin je leert kansen te benutten en deze volop in te zetten bij de transitie van een fossiele economie naar een biobased economie.

Bekijk de andere cursussen in de MicroMasterprogramma's:

Economics and Policies for a Circular Bio-Economy

Business and Operations for a Circular Bio-Economy

Ontmoet de docenten