category_publication

Licht nader belicht : effect van licht op dierprestaties en gedrag van melkvee = Shedding more light : the effects of light on the performance and behaviour of dairy cattle

Biewenga, G.; Winkel, A.

Abstract

In de Nederlandse melkveehouderij bestaat grote onduidelijkheid over welk lichtregime geschikt is voor productief en gezond melkvee. Daarbij wordt de behoefte aan duidelijkheid omtrent dit onderwerp steeds groter, mede door een betere benutting van de capaciteit van de melkrobot in de nachtelijke uren. Met dit rapport worden aanbevelingen gedaan t.a.v. het gewenste lichtregime voor melkvee