category_publication

Improving slurry by diet adjustments : a novelty to reduce N losses from grassland based dairy farms

Reijs, J.W.

Abstract

Proefschrift over de mogelijkheden om door aanpassing in het rantsoen de kwaliteit van de drijfmest te verbeteren gericht op het verminderen van de stikstof verliezen op melkveebedrijven met grasland. Aan het onderzoek is o.a. meegewerkt door leden van de agrarische natuurverenigingen VEL en VANLA