category_publication

The socio-cultural sustainability of animal farming : an inquiry into social perceptions of dairy farming in the Netherlands and Norway

Boogaard, B.K.

Abstract

De afgelopen 50 jaar is de veehouderij in schaalgrootte toegenomen en geïntensiveerd. Tegelijkertijd zijn Westerse samenlevingen meer verstedelijkt en hebben minder mensen familieleden in de landbouw. Als gevolg daarvan hebben weinig burgers kennis van of directe ervaring met de landbouw. Duurzame ontwikkeling is een omstreden concept en wordt in veel gebieden bediscussieerd en op verschillende manieren gedefinieerd. Deze studie richt zich op burgerpercepties van de veehouderij om inzicht te krijgen in de sociaal-culturele aspecten van een duurzame veehouderij.