category_publication

Weinig verschil in verteerbaarheid

Star, Laura; Kwakernaak, Cees; Mens, Annemarie; Krimpen, Marinus van

Abstract

De verteringscoëfficiënten van gangbare grondstoffen voor leghennen kunnen ook worden toegepast op biologische grondstoffen. In onderzoek vonden Schothorst Feed Research en Wageningen Livestock Research slechts kleine verschillen in de verteerbaarheid van fosfor, stikstof en omzetbare energie tussen biologische en gangbare mengvoergrondstoffen voor leghennen.