category_publication

Boer zoekt toekomst

Wiskerke, J.S.C.

Abstract

Met deze speciale uitzending van Spraakmakers komen we vanochtend vanaf de boerderij van Arend Heida in de Flevopolder. Aanleiding is een groot onderzoek van dagblad Trouw, waarin boeren aangeven dat ze graag meer rekening willen houden met natuur, milieu en ons landschap. Alleen, dat vergroenen is lang niet altijd makkelijk blijkt. In het eerste deel van deze uitzending praten we over de uitkomsten van het onderzoek van Trouw met Hans Marijnissen, Han Wiskerke en boeren Johan Leenders, Heleen Lansink, Arend Heida en Harry Schreuder