category_publication

Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond : Effecten op bodemstructuur, beworteling en productiviteit

Boer, Herman de; Deru, Joachim; Eekeren, Nick van