category_publication

Nederland later II - thema klimaatadaptatie

Jeuken, A.; Wolters, H.; Schoonderwoerd, E.; Most, H. van der; Breman, B.C.; Sterk, M.; Maat, Judith ter; Hoogvliet, Marco; Louw, P.G.B. de; Mens, Marjolein; Delsman, Joost; Hurk, Bart J.J.M. van den; Haasnoot, M.; Brugge, Rutger van der

Abstract

Doel van de voorliggende studie naar klimaatadaptatie is om de ernst en urgentie van klimaatverandering, de mogelijke aanpassingsmogelijkheden en de effectiviteit, betaalbaarheid en haalbaarheid daarvan op een rij te zetten voor: • Het landelijke gebied, opgesplitst naar hoog- en laag Nederland en met aandacht voor droogte en watertekorten i.r.t. verdroging, verzilting en bodemdaling. • Het stedelijke gebied met aandacht voor droogte, hittestress en wateroverlast • Het rivierengebied specifiek voor transport over water • Waterveiligheid landelijk.