category_publication

Doorontwikkeling Adaptief Deltamanagement : Enabling Delta Life

Brugge, Rutger van der; Bloemen, Pieter J.T.M.; Haasnoot, Marjolijn; Jeuken, Ad B.M.; Rooze, Daan; Timmermans, J.; Dewulf, A.R.P.J.

Abstract

De Staf Deltacommissaris heeft negen uitdagingen geïdentificeerd voor doorontwikkeling van Adaptief Deltamanagement. Deze verkenning is een onderdeel van de methodologische herijking van het Deltaprogramma. Daarin wordt nader ingegaan op twee uitdagingen:
• Uitdaging 1: Het beoordelen en verhogen van de adaptieve capaciteit
• Uitdaging 2: Overstap van adaptieve strategieën naar transformatieve strategieën.
Deze uitdagingen zijn verder uitgediept. Er worden adviezen gegeven op welke wijze de verschillende onderwerpen doorontwikkeld kunnen worden, waarbij rekening is gehouden met inhoudelijke, methodische en organisatorische aspecten.