Nieuws

De natuur-inclusieve toekomstvisie van NL2120 wint WUR Impact Award 2023

Gepubliceerd op
31 mei 2023

Het team achter NL2120, de natuurgerichte toekomstvisie op Nederland, heeft de tweede editie van de WUR Impact Award gewonnen. NL2120 bracht over de gehele breedte van Wageningen University & Research expertise bij elkaar om een hoopvolle visie te ontwerpen van Nederland over pakweg 100 jaar. “Om dat ideaal te bereiken, moeten we samenwerken met de natuur en begrijpen dat klimaat, bodem en biodiversiteit nauw verbonden zijn,” vat teamleider Tim van Hattum de hoofdboodschap van NL2120 samen. Het programma NL 2120 is onderdeel van het overkoepelende onderzoeksprogramma Natuurinclusieve transities.

De WUR Impact Award gaat jaarlijks naar een team van onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) dat kennis en onderzoek nuttig heeft gemaakt voor de praktijk, in de hoop andere collega’s te inspireren om hetzelfde te doen. Die maatschappelijke impact kan allerlei vormen hebben, maar belangrijk is dat de onderzoekers extra stappen hebben gezet om hun kennis bij belanghebbenden te brengen, samenwerkingen aan te gaan en wetenschap toe te passen.

De WUR impact award wordt mede mogelijk gemaakt door de Wageningen Amabassadors. De Wageningen Ambassadors zijn alumni van WUR en stuk voor stuk kopstukken uit het bedrijfsleven en de overheid, die Wageningen een warm hart toedragen. Met het inzetten van hun netwerk, ervaring en financiële middelen willen ze graag een brug slaan tussen WUR en de samenleving. “We hebben weinig tijd over om grote problemen op te lossen,” benadrukte juryvoorzitter Marcel Schuttelaar en tevens Wageningen Ambassador tijdens de uitreiking op 30 mei. “Als we willen versnellen, moet onderzoek impact maken.”

NL2120 wint een geldprijs vanuit de Wageningen Ambassadors, een tegel in de Walk of Fame van Wageningen Campus en verdere ondersteuning bij het uitdragen van hun boodschap, om de impact van het programma nog verder te vergroten, zowel nationaal als internationaal.

Een hoopvolle visie op de toekomst

Extra stappen heeft NL2120 ruimschoots gezet. Tim van Hattum, Programmaleider Klimaat bij WUR, toonde een indrukwekkend overzicht van het bereik van de toekomstvisie, van keynotes tot krantenartikelen tot discussies met beleidsmakers. “We zagen nationaal bestuur verschuiven,” vertelde Van Hattum. “In november vorig jaar maakte de regering de onderwerpen water en bodem sturend bij ruimtelijke inrichting.” Bovendien wees het kabinet aan NL2120 een groeifonds toe van 110 miljoen euro. Jurylid Richard Harrison noemde het kennis- en innovatieprogramma een katalysator voor verandering. “Het is NL2120 gelukt om heel veel verschillende lagen van de maatschappij te bereiken met hun hoopvolle visie op de toekomst.”

“We schetsen over het algemeen de doemscenario’s van klimaatverandering,” stelde Tim van Hattum in zijn pitch van NL2120. “Wij vinden dat we het niet alleen moeten hebben over de toekomstbeelden die we willen voorkomen, maar ook meer moeten vertellen over de toekomst die we willen bereiken.” Om die toekomstvisie te gronden, bracht het programma kennis bijeen uit veel verschillende onderzoeksgebieden. Samen creëerden onderzoekers een idee van een toekomstbestendig Nederland dat samenwerkt met de natuur om de gevolgen van klimaatverandering te mitigeren en biodiversiteit te vergroten. De hoopvolle visie heeft ook geïnteresseerden in het buitenland bereikt en het team werkt inmiddels aan een visie op Europa in 2120.

Het verhaal van impact vertellen

“We moeten het verhaal van onze impact vertellen,” benadrukte Gerlinde van Vilsteren, teamleider Kennis voor de Maatschappij tijdens de uitreiking. Om WUR-onderzoekers en hun teams te helpen impact te realiseren en te communiceren, werden de Impact Guidelines tijdens de uitreiking gepresenteerd. Het interactieve document bevat negen tips, die programma managers, projectleiders en business developers kunnen helpen bij het realiseren van impact. De Impact Guidelines zijn voorzien van voorbeelden uit de praktijk en theoretische verdieping. Van Vilsteren haalde de Impact Award-winnaar van vorig jaar aan, Samen Tegen Voedselverspilling, om een van de tips te illustreren. Dat programma vertaalde kennis over voedselverspilling succesvol naar concrete actiepunten voor een scala aan betrokkenen.

Een van de stappen op weg naar impact is samen te zijn en succes te vieren
Sjoukje Heimovaara

Sjoukje Heimovaara, de voorzitter van de Raad van Bestuur, sloot de uitreiking af. “We hebben vandaag gezien dat onze teams in staat zijn om kennis overal te verspreiden.” Ze benadrukte dat samenwerking essentieel is om impact te bereiken. Dan gaat het zowel om samenwerking met maatschappelijke partners als binnen het team. “Een van de stappen op weg naar impact is samen te zijn en succes te vieren.”

De andere genomineerden voor de WUR Impact Award waren: Bioasphalt, het initiatief om het fossiele bindmiddel in asfalt te vervangen door een 100% duurzaam ingrediënt, Smaaklessen, een nationaal educatieprogramma gericht op duurzame en gezonde eetgewoontes voor basisschoolleerlingen, en strokenteelt, een project om gewasdiversiteit in landbouw te vergroten.