Nieuws

Hoogleraar Tiffany Morrison wil de governance van aangetaste ecosystemen transformeren

Published on
24 november 2023

Tiffany Morrison is per 1 september 2023 door de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research benoemd tot deeltijd persoonlijk hoogleraar binnen de leerstoelgroep Milieubeleid. Ze is gespecialiseerd in de governance van milieuvraagstukken, beleidsreacties op opwarmende ecosystemen, en de governance van nieuwe interventies in opwarmende ecosystemen.

Morrison groeide op in het Australische Queensland, waar ze afstudeerde in milieubeleid aan de University of Queensland en Griffith University. 'In 1996 raakte ik voor het eerst geïnteresseerd in de governance van complexe milieuvraagstukken, toen ik meewerkte aan het eerste CSIRO-experiment op het gebied van regionale milieugovernance', zegt Morrison. 'Het experiment kende een aantal fundamentele uitdagingen, zoals snel veranderende sociaalecologische systemen en verborgen politiek-economische drijfveren.'

Nieuwe klimaatinterventies

De impact van klimaatverandering leidt tot nieuwe ecosystemen en daarmee tot nieuwe interventies om bestaande ecologische systemen en gemeenschappen in stand te houden. Nieuwe interventies zijn ingrepen die klimaatverandering helpen beperken (zoals de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie, het herstel van zeewier en koolstofhandel) en behoud en adaptatie stimuleren (zoals de ondersteunde migratie van dieren en planten, bescherming van klimaatvluchtplaatsen en zonnestralingsbeheer). Morrison: 'Veranderende ecosystemen en nieuwe interventies vereisen een ander soort governance. Dit is nodig om nieuwe kansen te creëren, aan de stijgende vraag naar hulpbronnen te voldoen, en risico's en onbedoelde gevolgen te beheersen.'

Transformatieve governance

Door rechtstreeks samen te werken met overheden, ngo's en donateurs willen Morrison en haar team een transformatie bewerkstelligen in de governance van door het klimaat beïnvloede systemen. Dit is de missie waar Morrison zich, samen met de onderzoekers van de leerstoelgroep Milieubeleid, de komende jaren op zal focussen. 'De WUR en de leerstoelgroep Milieubeleid lopen voorop op het gebied van voedsel-, energie- en klimaatgovernance. Ik kijk er dan ook naar uit om samen aan de slag te gaan in een wereld waarin volop wordt gewerkt aan het testen, opschalen en standaardiseren van transformatieve governanceoplossingen.'

Nieuw internationaal team

Morrison verdeelt haar tijd tussen drie hoogleraarschappen aan de leerstoelgroep Milieubeleid van Wageningen University & Research, aan de School of Geography, Earth & Atmospheric Sciences van de University of Melbourne en aan het College of Science & Engineering van James Cook University. Ook blijft ze het nieuwe internationale team Governing Changing Oceans leiden, dat wordt gefinancierd door het Discovery Program van de Australian Research Council (2022-2025) en door het Amerikaanse Science for Nature and People Partnership (2023-2025).

Over Tiffany Morrison

Voor haar onderzoek combineert Tiffany Morrison politicologie, bestuurskunde, geografie en ecologie om de governance van complexe milieuvraagstukken te verbeteren.

Morrison is een fellow van de Academy of the Social Sciences in Australia (verkozen in 2022) en van de Regional Studies Association (2020). Ook heeft ze gastaanstellingen gehad aan Stanford University, de University of Oregon, de universiteit van Kyoto en de University of Wisconsin-Madison. In 2004 rondde ze haar promotietraject af aan de University of Queensland, ondersteund door een beurs van Land & Water Australia en een gastfellowship aan de University of Wisconsin-Madison in de VS.

Van 2004 tot 2008 doceerde ze aan Flinders University in het programma Master of Public Administration van de School of Political and International Studies. In die periode kreeg ze ook een gastfellowship aan het Disaster Prevention Institute van de universiteit van Kyoto in Japan toegekend. In 2008 trad Morrison in dienst bij de School of Geography, Planning and Environmental Management van de University of Queensland. Hier gaf ze mede leiding aan een interdisciplinair team van ecologen, geografen, planologen, economen en juridisch adviseurs dat, gefinancierd door ARC Super Science, onderzoek deed naar zeespiegelstijging.

Van 2015 tot 2022 gaf ze mede leiding aan het People and Ecosystems-programma van het ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies aan James Cook University. In 2023 trad ze in dienst bij de nieuw opgerichte School of Geography, Earth & Atmospheric Sciences van de University of Melbourne.