Nieuws

Louis de Smet benoemd tot persoonlijk hoogleraar Advanced Interfaces & Materials

Gepubliceerd op
6 februari 2023

De Raad van Bestuur heeft Louis de Smet benoemd tot persoonlijk hoogleraar Advanced Interfaces & Materials (AIM), onderdeel van de leerstoelgroep Organische Chemie van Wageningen University & Research. De Smet is sinds 2016 verbonden aan deze leerstoelgroep en leidt daar een onderzoeksgroep waarbij het herkennen en selecteren van ionen en kleine moleculen centraal staan. Met zijn team werkt hij aan het scheiden van bepaalde ionen of moleculen, wat relevant is voor bijvoorbeeld het herwinnen van waardevolle stoffen uit afvalwater. Sinds 2017 is De Smet ook verbonden aan Wetsus, een onderzoeksinstituut voor duurzame watertechnologie.

Selectiviteit in de agrarische sector

De onderzoekers van De Smet’s groep werken aan diverse selectiviteitsvraagstukken uit de agrarische sector. Samen met Wetsus wordt gewerkt aan het efficiënt recyclen van het teveel aan gietwater, dan wel voedingswater, dat niet door gewassen wordt opgenomen. Met onderzoeksinstituut OnePlanet worden sensoren ontwikkeld die in staat zijn om de concentratie aan nutriënten in dergelijke waterstromen te meten over langere tijd. In een ander multidisciplinair NWO-project werkt het AIM-team aan een elektronische neus, in nauwe samenwerking met onder andere de Saxion Hogeschool, Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente. Als kippen in een stal besmet raken of parasieten hebben, worden specifieke geuren geproduceerd. Bij dit project worden Wageningse poreuze, organische materialen ingezet om vrijgekomen gasmoleculen in te vangen.

Moleculaire bouwkunde

Hoewel de geboren en getogen Zeeuws-Vlaming bijna voor de opleiding Bouwkunde koos, startte hij in 1996 met de studie Moleculaire Wetenschappen aan de toenmalige Landbouwuniversiteit. Na een onderzoeksstage aan de Newcastle University (VK) startte hij zijn promotieonderzoek in Wageningen. "Het gericht beïnvloeden van materiaaleigenschappen met behulp van moleculen, en dan vooral het sturen van de interacties met de omgeving, vind ik erg interessant. Het vormt een rode draad in mijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Gaandeweg heb ik een interesse ontwikkeld voor milieutechnische vraagstukken waarbij fysisch-chemische aspecten aan oppervlakken een grote rol spelen," licht De Smet toe.

Macromoleculen en moleculaire netwerken

Na zijn promotie vertrok De Smet met een NWO Talent beurs naar Australië. In de periode 2007-2016 was De Smet werkzaam als universitair docent bij de afdeling Chemische Technologie aan de Technische Universiteit van Delft. Via een NWO Veni beurs kon hij zich verder verdiepen in polymeren en zijn eigen onderzoeksgroep opbouwen. Sinds 2016 werkt De Smet weer aan zijn alma mater. Met onder andere een tweetal persoonsgebonden beurzen (ERC Consolidator Grant, 2016 en NWO Start-up, 2017) bouwde hij zijn onderzoeksgroep verder uit.

Van batterijen naar waterbehandeling

Binnenkort start De Smet met zijn NWO Vici project. "Materialen met poriën op nanoschaal, die interessante eigenschappen vertonen voor energieopslag, kunnen ook worden ingezet om water efficiënt te ontzouten via elektrisch gedreven scheidingsprocessen. Hier willen we selectiviteit aan toevoegen." Andere aspecten die De Smet – samen met Wetsus, het Madrileense onderzoeksinstituut IMDEA en diverse industriële partners – gaat bestuderen, zijn de materiaalstabiliteit in water en de energie-efficiëntie van de scheidingsprocessen. Het geplande onderzoek is fundamenteel van aard, maar de eerste stappen richting opschaling staan ook in de planning.