Nieuws

Nieuwe Nature-based Future Student Challenge dankzij filantropische donatie

Gepubliceerd op
15 maart 2023

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en voedselonzekerheid zijn bedreigingen voor de wereldwijde voedselvoorziening en onze samenleving, die om baanbrekende oplossingen vragen. Wageningen University & Research (WUR) en het University Fund Wageningen werken daarom samen met de Foundation for Food & Agriculture Research (FFAR) aan een serie van drie Nature-based Future Challenges. Deze student challenges stimuleren studententeams om oplossingen te vinden die de gevolgen van klimaatverandering beperken en bijdragen aan een biodiversiteit-positieve toekomst. De FFAR doneert meer dan 250.000 dollar om deze uitdaging te realiseren.

Delta's: zeer productief en dichtbevolkt, zeer kwetsbaar voor klimaatverandering

Twee van de challenges zijn gericht op deltagebieden: dichtbevolkte waterrijke kustgebieden met kwetsbare ecosystemen die bijzonder gevoelig zijn voor zware weersomstandigheden. De derde challenge is gericht op concrete oplossingen voor Afrika. Dit continent is zeer kwetsbaar voor klimaatverandering, met onmiddellijke bedreigingen voor de volksgezondheid, de voedsel- en waterzekerheid en de sociaaleconomische ontwikkeling tot gevolg.

Een van de meest doeltreffende manieren om de risico's voor deze kwetsbare regio's te beperken, is het zoeken naar nature-based solutions. "Nature-based solutions kunnen een aanpak bieden om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, de biodiversiteit te herstellen en de voedselzekerheid te verbeteren," aldus Dr. John Reich, wetenschappelijk programmadirecteur van FFAR.

Nature-based solutions maken gebruik van de functies van ecosystemen om de samenleving te ondersteunen en milieu- en volksgezondheidsproblemen aan te pakken zoals hittegolven en overstromingsgevaar. Deze oplossingen omvatten vaak concepten als ecosysteemdiensten, natuurlijk kapitaal en blauw-groene infrastructuur, zoals groene daken en muren in steden om regenwater op te vangen en hitte te beperken.

De volgende generatie leiders in nature-based solutions

Met deze drie edities van de Nature-based Future Challenges wil de WUR de volgende generatie leiders stimuleren en opleiden, die het potentieel van nature-based solutions begrijpen.

"De bijdrage van FFAR stelt ons in staat de optimale context te creëren om een nieuwe generatie veranderaars op te leiden,” aldus Rio Pals, Manager Student Challenges WUR. "De Challenges bieden inspiratie en transformerende paden voor beleidsmakers en een hoopvol perspectief voor toekomstige generaties. Dit is een krachtige impuls om de overgang naar een natuurpositieve toekomst te versnellen."

Als partner in de Challenges zal FFAR zijn netwerk inzetten om wetenschappelijk- en gemeenschapsleiderschap op te bouwen in Amerikaanse universiteiten, specifiek binnen het Mississippi Delta-gebied, door Amerikaanse studenten en belanghebbenden te verbinden met een wereldwijd netwerk van mentoren en de gemeenschap van nature-based solutions. Het University Fund Wageningen trad op als financiële tussenpersoon, aangezien deze Challenges aansluiten bij de doelstelling van het fonds om mensen, fondsen en ideeën samen te brengen om talentontwikkeling, innovatief onderzoek en ondernemerschap binnen WUR te bevorderen.

De Nature-based Futures Challenge in de praktijk

In deze Nature-based Future Challenges ontwikkelen studenten kaarten die de nature-based, voedselveilige en biodiversiteitspositieve toekomst illustreren voor een van de geselecteerde delta's en omliggende landschappen. Daarbij hoort ook een ondersteunend verhaal dat de nature-based toekomst onderbouwt en de verwachte en potentiële effecten in de komende vijf tot tien jaar laat zien. Succesvolle implementatie van nature-based solutions is mensgericht en plaatsgebonden. Via FFAR's partnerschap met de WUR en het University Fund Wageningen zullen de mogelijkheden en verbindingen, die uit de Challenges voortkomen, naar de drie regio's worden gebracht.

De Challenges lopen gedurende een periode van vier jaar, waarbij de eerste start in november 2023 en de finale in juni 2024. Ga voor meer informatie over de Challenges, komende evenementen en informatie over deelname naar de pagina WUR Nature-based Futures Challenges.