Nieuws

Water zuiveren aan de bron: verwijdering van medicijnresten in afvalwater bij ziekenhuizen en zorgcentra

Gepubliceerd op
25 september 2023

Steeds meer farmaceutisch afval, zoals resten van antibiotica en antidepressiva, stroomt met afvalwater mee naar waterzuiveringsinstallaties. Daar aangekomen is het lastig alle resten uit het afvalwater te verwijderen. Het is vaak in lage concentraties aanwezig en ze zijn bestand tegen afbraak via de reguliere behandelingsmethoden van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daarom zitten deze elementen vaak nog (gedeeltelijk) in het gezuiverde afvalwater, effluent en hoopt het op in de natuur.

In samenwerking met verschillende partners, waaronder ziekenhuizen, waterschappen en technologieleveranciers, doet Wageningen Food en Biobased Research onderzoek naar oplossingen voor het monitoren en behandelen van afvalwater op de bron van de uitstoot van geneesmiddelen en antibioticaresistentie.

Tania Mubita Zambrano, onderzoeker gespecialiseerd in waterzuivering en projectleider, legt uit: "In eerste instantie voeren we een grondige analyse uit van de chemische en microbiologische componenten in het afvalwater en beoordelen we verschillende waterbehandelingstechnologieën om deze stoffen te verwijderen”, vertelt waterzuiveringsonderzoeker en projectleider Tania Mubita Zambrano. Dit doet de expert op het gebied van waterzuivering niet alleen. “Er bestaan al veel state-of-the-art technologieën op dit gebied, maar één technologie is niet voldoende. We moeten verschillende technologieën combineren, daarom werken we in dit onderzoek met veel verschillende partijen samen. Het integreren van verschillende technologieën in één systeem versterkt de behandeling van het water. Dit maakt het proces efficiënter in lager in energieverbruik. Én het draagt bij aan het voorkomen van antibioticaresistentie.”

Brede blik

“Het mooie van deze samenwerking is dat we met veel verschillende aspecten van het waterzuiveringsproces aan de slag gaan,” vertelt Tania Mubita Zambrano enthousiast. “We werken direct samen met ziekenhuizen en zorginstellingen, kunnen in een later stadium van het onderzoek echte demonstratie-units neerzetten, gebruiken het beste van alle technologieën die nu op de markt zijn én we monitoren het afvalwater van de partners. Zo zien we ook hoeveel farmaceutische resten in het water aanwezig zijn en in hoeverre zorginstellingen bijdragen aan de verspreiding van antibioticaresistentie.”

Van lab naar werkelijkheid

De eerste helft van de onderzoeksperiode bestaat uit testen in het lab, maar het gaat uiteindelijk om de bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk. Tania Mubita Zambrano: “In de tweede helft van het onderzoek, begin 2025, zullen we bij enkele ziekenhuizen of zorginstellingen die meedoen de werkzaamheid van de technologieën demonstreren.”

Duurzamere waterzuivering, veilig drinkwater

Als het testen in de praktijk werkt, biedt dat genoeg voedingsbodem voor meer onderzoek. Voor waterzuiveringsinstallaties is het een belangrijke stap binnen hun steeds groter wordende opgave iedereen van schoon drinkwater te voorzien. Ook maakt het de gezondheidssector weer een stukje duurzamer. Ook geldt: hoe minder farmaceutische middelen het grotere waterzuiveringssysteem in hoeven, hoe minder risico op ongewenste stoffen in het drinkwater. Ten slotte kan deze manier van water zuiveren bijdragen aan de strijd tegen microbiële resistentie.