Nieuws

CGN presenteert nieuwe inzichten op de 74e EAAP-jaarvergadering

Gepubliceerd op
28 september 2023

De jaarlijkse bijeenkomst van de European Federation of Animal Science (EAAP) in Lyon bood CGN-onderzoekers de gelegenheid om hun nieuwste inzichten te delen, bijvoorbeeld over inheemse Nederlandse runderrassen, schapenrassen en het monitoren van genetische variatie binnen rassen. Lees hieronder meer over onze presentaties.

Gerbrich Bonekamp presenteerde een poster over de interactie tussen rassen en hun omgeving, in het bijzonder de geschiktheid van Nederlandse runderrassen voor low-input landbouwsystemen.

Intensivering van de Nederlandse landbouw heeft sinds 1970 geleid tot een grote vervanging van inheemse Nederlandse runderrassen door Holstein-Friesians. Met de overgang naar duurzamere en minder intensieve agro-ecologische landbouwsystemen is er echter een hernieuwde belangstelling voor inheemse runderrassen. Boeren noemen vooral het dubbeldoel en de robuuste eigenschappen als redenen om voor deze rassen te kiezen. "Veel mensen waren geïnteresseerd in het onderwerp, wat erg leuk was." zegt Gerbrich. "Ik denk dat een poster echt een goede manier is om je onderzoek te presenteren en het stimuleerde mensen om hun mening te delen."

Bekijk Gerbrich's poster

Overzichtskaart schapendiversiteit
zorgt voor buzz onder publiek

Expert Noëlle Hoorneman gaf een presentatie over genetische diversiteit in Nederlandse schapenrassen. "Nederland heeft een rijke verzameling inheemse schapenrassen uit verschillende regio's met verschillende historische en huidige gebruiksdoelen," zegt Noëlle. "Op basis van het aantal vrouwelijke fokdieren worden tien van deze rassen momenteel geclassificeerd als bedreigd, met bijbehorende risico's op hoge inteeltniveaus. Om meer inzicht te krijgen in de genetische structuur van de Nederlandse schapenpopulatie, bestudeerden we de kenmerken van de inheemse rassen, hun genetische diversiteit zowel binnen als tussen rassen, en hoe deze diversiteit wordt gevormd door hun geografie, doel, geschiedenis en genetisch management."

"Noëlles presentatie werd goed ontvangen door het publiek," zegt onderzoeker Jack Windig. "Vooral de conclusie dat de grafische verdeling van de hoofdcomponentenanalyse een overeenkomend patroon liet zien met de geografische verdeling van de herkomst van de verschillende schapenrassen veroorzaakte een geroezemoes van stemmen van de mensen in de zaal."

"De variatie in de unieke diversiteiten van elk ras toonde aan dat sommige rassen een veel grotere bijdrage leveren aan de totale genetische diversiteit dan andere," zegt Noëlle. "Deze verschillen kunnen waarschijnlijk worden verklaard door de populatiegrootte, het gebruik van buitenlandse rassen in het verleden voor de ontwikkeling van Nederlandse rassen en het inzetten van genetisch management zoals rotatiefokschema's." Deze informatie kan waardevol zijn bij het beoordelen van de effecten van genetische beheersmaatregelen, beslissingen voor genenbankcollecties en in vivo fokprogramma's, en het geeft meer inzicht in de structuur van de Nederlandse inheemse schapenpopulatie.

Download de presentatie 'Genetic variation in Dutch sheep breeds'

Monitoren van genetische variatie binnen een ras op wereldschaal

Jack Windig was ook coauteur van een presentatie over het monitoren van genetische variatie binnen een ras op wereldniveau. Het monitoren van genetische variatie is belangrijk, omdat het verband houdt met een verscheidenheid aan processen: bijvoorbeeld mutatie, genetisch verloop, selectie en migratie. De presentatie richtte zich op de effectieve populatiegrootte (Ne) als indicator voor genetische variatie. Niet alleen omdat het een relevante en samengestelde indicator is van veranderingen in genetische variatie, maar ook omdat het verband houdt met de drijvende krachten, mechanismen en gevolgen van veranderingen in genetische variatie, en omdat het gemakkelijk te begrijpen en te interpreteren is. De indicator kan worden geschat met verschillende benaderingen en gegevensbronnen.

Download de presentatie 'Monitoring within-breed genetic variation at a global level'

Elk jaar organiseert de EAAP een internationale bijeenkomst waar tussen de 900 en 2000 mensen op afkomen. Dit jaar werd de bijeenkomst gehouden in Lyon, de hoofdstad van de Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes, van 26 augustus tot 1 september 2023.