Nieuws

Compensatie voor zwangere promovendus

Gepubliceerd op
24 januari 2023

Zwangere promovendi met een baan in een chemisch lab, moeten onmiddellijk stoppen met werken. Het werken met oplosmiddelen is gevaarlijk voor de ongeboren vrucht. Verlenging van het contract is niet altijd zeker: voor de leerstoelgroep is een zwangerschap een kostenpost. Met een nieuwe regeling past WUR daar nu een mouw aan.

De raad van bestuur heeft een speciaal potje in het leven geroepen om leerstoelgroepen te compenseren voor de extra kosten. De vergoeding bedraagt enkele tienduizenden euro’s, afhankelijk van hoe lang iemand uit de running is en de financiële situatie van de leerstoelgroep. Het geld komt volledig ten goede aan de verlenging van het contract met de promovendus. "Een zwangerschap drukt daardoor financieel minder zwaar op de leerstoelgroep," zegt diversiteits- en inclusiviteitsmanager Eva Siebelink.

Kijk uit

Hoogleraar Organische Chemie Han Zuilhof is blij met de regeling, die volgens hem een primeur is in Nederland. "In de wetenschap in Nederland zie je dat vrouwen vaak pas na een eventuele postdoc kinderen krijgen. Ze kijken wel uit om eerder zwanger te raken. Mijn aio’s zeggen: Zwangerschap is wetenschappelijke zelfmoord. Verlenging van het contract is namelijk hoogst onzeker en varieert van niet tot volledig."

Het gaat erom dat iedereen gelijke kansen heeft binnen WUR
Eva Siebelink, diversiteits- en inclusiviteitsmanager

Dat komt vooral doordat een leerstoelgroep er bij een zwangerschap financieel bij in schiet. De hogere loonkosten in de verlenging worden niet door het UWV vergoed. Daarnaast zijn er overheadkosten (voor bijvoorbeeld apparatuur) die nergens kunnen worden verhaald. Al met al komt dat volgens Zuilhof al snel neer op een kleine 30.000 euro per zwangerschap. Vanaf het moment dat een van zijn promovendi zwanger raakte in 2017 trekt hij al aan de bel. Tot voor kort dus tevergeefs, maar nu vond hij gehoor bij de nieuw aangestelde D&I-manager Siebelink.