Nieuws

Microcredentials waarborgen de kwaliteit van flexibeler onderwijs

Gepubliceerd op
24 januari 2023

Wageningen University & Research (WUR) is een van de drie universiteiten in Nederland die voor het eerst microcredentials heeft uitgegeven. Een microcredential is een apart certificaat voor een individuele cursus of ander korter leertraject. Zo’n certificaat kan snel uitgereikt worden en is een markering van kwaliteit. “Deze vorm van kwantificeren past perfect in de trend van verdere flexibilisering van het onderwijs, zowel initieel onderwijs als vervolgonderwijs”, aldus prof.dr.ir. Arthur Mol, rector magnificus WUR.

WUR neemt deel aan een landelijke pilot, gericht op het aanbieden van accreditatiewaardig onderwijs voor professionals, gegeven door hogescholen en universiteiten. Een microcredential komt tegemoet aan de behoeften van mensen die zich tijdens hun loopbaan verder willen ontwikkelen. Het wordt uitgereikt na het voltooien van een kort programma, zoals een Master-vak of een minor, met een studiebelasting van maximaal 840 uur, oftewel 30 EC. Die cursussen hoeven geen onderdeel meer te zijn van een volledige opleiding maar krijgen op deze manier hun eigen onderscheiding.

De WUR-microcredentials zijn vandaag uitgereikt aan zes studenten uit Nederland, België en Zuid-Afrika, na het succesvol afronden van de Online Mastercursussen Master's Course Food Ingredient Functionality - WUR en Master's Course Advanced Biochemical Analysis of Foods - Product Composition - WUR, en de cursus Public Space and Transitions: Planning, Design and Management (onderdeel van het programma Managing Public Space).

Einde aan wild west-achtige taferelen

“Van oudsher kwalificeren we ons voor een baan of taak door een bepaalde bachelor, master of andere vervolgopleiding te volgen,” legt Arthur Mol uit. “We hebben echter flexibelere onderwijssystemen nodig om aan de eisen van de huidige en volgende generaties te voldoen. Flexibiliteit stelt studenten in staat zich te verplaatsen binnen en tussen onderwijs, opleiding en werk. Dit betekent dat iedereen zijn of haar leertraject gaandeweg kan aanpassen aan interesses en capaciteiten.” Microcredentials passen dus heel goed in het concept van een leven lang leren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Deze flexibilisering van onderwijs heeft alleen wel tot gevolg dat ​​er allerlei initiatieven ontstaan die verder ontwikkeling aanbieden. “Dat kan leiden tot wild west-achtige taferelen. Om de kwaliteit van onderwijsproducten te waarborgen hebben we een controlesysteem nodig.”

Microcredentials bieden dat kwaliteitskeurmerk en bewaken bijvoorbeeld het opleidingsniveau, de duur van een opleiding en de studie-uren. Zij borgen de kennis, vaardigheden en behaalde leerresultaten. “We zijn erg blij dat we bij de eerste universiteiten in Nederland zijn die microcredentials hebben uitgereikt en wensen de afgestudeerden veel succes bij het voortzetten van hun carrière en een leven lang leren. We hopen dat veel universiteiten en studenten zullen volgen – nationaal en internationaal.”

Vrijheid in leren, gekwantificeerde resultaten

Klaar Vernaillen (WUR) is projectleider Microcredentials en onderdeel van de landelijke pilotgroep Microcredentials. “Met microcredentials ervaren studenten veel meer vrijheid om hun eigen levenslange ontwikkelingstraject uit te stippelen,” benadrukt ze. “Op basis van individuele leerbehoeften zullen ze cursussen bij verschillende onderwijsinstellingen kunnen kiezen en combineren om hun eigen pad te vormen, zonder een volledige bachelor- of masteropleiding te hoeven volgen. Hierdoor krijgt iedereen meer regie over zijn of haar eigen ontwikkeling, traject, opleidingen, activiteiten en ook onderwijsinstellingen. Microcredentials openen de ogen voor een wereld van kansen.”