Nieuws

Twee WUR-wetenschappers benoemd in de Wetenschappelijke Klimaatraad

Gepubliceerd op
27 maart 2023

Wieke Pot en Wouter Peters zijn door de ministerraad benoemd als nieuwe leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend. De adviesraad zal het kabinet gevraagd en ongevraagd advies geven over het klimaatbeleid.

Wieke Pot is universitair docent Bestuurskunde. Zij focust zich op strategische en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en de relaties tussen techniek, toekomstige uitdagingen en instituties. Wouter Peters is hoogleraar Meteorologie en Luchtkwaliteit. Hij onderzoekt onder andere de stijgende concentraties van kooldioxide in de atmosfeer.

Sjoukje Heimovaara, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research: “We staan met elkaar voor de enorme uitdaging om het leven op aarde binnen de grenzen van de planeet in te richten. Het is goed dat er een onafhankelijk orgaan als de WKR komt, dat wetenschappelijk onderbouwd advies geeft voor de beleidsvorming op de midden-lange en lange termijn. Ik ben enorm trots dat Wieke en Wouter tot leden zijn benoemd en wens hen veel succes in deze belangrijke rol.”

De Wetenschappelijke Klimaatraad wordt een multidisciplinair samengestelde raad. Het gaat om wetenschapsterreinen zoals klimaat, energie, economie, maatschappij, bestuur, gedrag en ethiek. Enkele weken geleden werd prof.dr.ing. Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden) benoemd tot voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad.