Nieuws

Voortgang ontwikkelplannen de Dreijen in Wageningen

Gepubliceerd op
30 november 2022

Op dit moment loopt fase 2 van de bouwplannen op De Dreijen. Dit is een grondgebied in Wageningen waarvan Wageningen University eigenaar is. Het voornemen is om de grond te verkopen aan projectontwikkelaar Blokland om, onder andere, op het terrein van het Scheikundegebouw en Agrotechnion 550 woningen te realiseren.

Een deel van het terrein wordt nu en in de komende jaren nog gebruikt door Wageningen University. Daarnaast wil Wageningen University graag dat delen van huidige gebouwen behouden blijven zodat een stukje universiteitshistorie zichtbaar blijft. Daarom is het belangrijk dat een projectontwikkelaar flexibel mee kan bewegen en kan voldoen aan de maatschappelijke en duurzaamheidseisen van de universiteit. Wageningen University heeft een lange historie op dat stuk grond en wil het graag goed achterlaten voor Wageningen.

In het traject tot nu toe is nauw samengewerkt tussen Wageningen University, de gemeente Wageningen en Blokland om tot eerste visies en ontwikkelplannen te komen. Wageningen University ziet Blokland als de enige serieuze gegadigde om de grond aan te verkopen in de zin van het zogenaamde Didam-arrest. In de bijlage is meer informatie te vinden. Evenals informatie over hoe te handelen mocht een partij in de markt zich niet kunnen vinden in dit voornemen tot verkoop aan Blokland.