Dossier

Nutrition and disease

Goede voeding en een gezonde leefstijl zijn niet alleen cruciaal bij het voorkomen van veel chronische ziekten, zoals diabetes, hart- & vaatziektes, kanker en obesitas, maar ook bij de behandeling ervan. Met voedingsinterventies en advies op maat is bij de groeiende groep chronisch zieken veel gezondheidswinst te behalen. Goed wetenschappelijk onderzoek en een praktische vertaalslag naar de medische zorg zijn hierbij cruciaal.