Project

25 jaar Boerinnenbelangen

Het Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen (LBB) heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR om ondersteuning gevraagd om de opgedane ervaringen en opgebouwde expertise toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Het LBB denkt hierbij aan een overzicht van de bijdrage van de Kritische Boerinnen aan de ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw gedurende de afgelopen 25 jaar.

Boerinnen vanuit andere landen kwamen via een uitwisselingsprogramma hier op de boerderij.

Het LBB bestond in 2008 25 jaar en heeft besloten zich op 1 januari 2009 op te heffen. Het LBB heeft zich vooral ingezet voor een gelijkwaardige positie van vrouwen en mannen, voor een duurzame landbouw wereldwijd en voor een goed sociaal beleid voor boeren en tuinders.

Onderzoek

Het onderzoek is eind januari 2010 van start gegaan. Dagmar Storm, afgestudeerd aan de Universiteit van Humanistiek en de opleiding Plattelandsvernieuwing aan de HAS Den Bosch, voert het onderzoek uit. Zij wordt wetenschappelijk bijgestaan door Margreet van der Burg, werkzaam bij de vakgroep Rural Gender Studies en Agrarische Geschiedenis van Wageningen University.

LBB2300px1.jpg