Project

Groenplan voor Rotterdam-Delfshaven

ProGroen is een bewonersgroep in Rotterdam-Delfshaven die zich sterk maakt voor de ontwikkeling van het groene karakter van een miskende groene strook tussen hun wijk Het Nieuwe Westen en het spoor.

Onderzoek

Zij heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR om ondersteuning gevraagd bij het opstellen van een groenplan voor dit gebied. Uitgangspunten zijn de wensen van omwonenden en de gebruikers van het gebied. Met het advies 'Op weg naar Park Essenburg' aan ProGroen wordt de samenwerking afgesloten.

Resultaten

gebied langs spoor Rotterdam-Delfshaven

Samenvattend luidt dit advies: De strook tussen de wijk Het Nieuwe Westen en het spoor moet worden gezien als het gewenste toekomstige 'Park Essenburg', en bespreek deze wens met de gemeente en alle andere betrokkenen. Het advies bestaat verder uit mogelijke ruimtelijke toekomstschetsen van de PlukTuin en Park Essenburg.

Op zaterdag 21 mei 2011 heeft de Wetenschapswinkel de presentatie 'Op weg naar Park Essenburg' gehouden en een workshop tijdens de opening van de PlukTuin.

- Unfortunately, your cookie settings do not allow videos to be displayed. - check your settings