Project

Welkom in Rotterdam

De Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft in opdracht van 'Welkom in Rotterdam' onderzoek gedaan naar het effect van de georganiseerde interculturele ontmoetingen op de sociale cohesie/ participatie in Rotterdam.

Dat arm en rijk gescheiden wonen is van alle tijden. Alleen lijken de negatieve gevolgen ervan de laatste jaren scherper aan het licht te komen. Dit heeft vooral te maken met de toenemende concentratie van etnische minderheden in bepaalde buurten van de grote steden. Niet alleen beschouwen velen etnisch gesegregeerde wijken als een indicatie van falende integratie, ook zouden deze wijken een belemmering vormen voor contacten tussen bevolkingsgroepen. De vrees voor verdere polarisatie heeft er in Nederland toe geleid dat er de laatste jaren tal van initiatieven zijn ontstaan om verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. Een voorbeeld van een interventie die erop gericht is om sociale contacten tussen allochtonen en autochtonen in Rotterdam te bevorderen is ‘Welkom in Rotterdam'.

Interculturele ontmoeting (foto: Welkom in Rotterdam)

'Welkom in Rotterdam' is een ontmoetingsproject dat in 2004 werd opgericht door de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron.Deze organisatie brengt ‘oude’ en ‘nieuwe’ Rotterdammers van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking, met verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact. Door de interculturele ontmoetingen die 'Welkom in Rotterdam' organiseert, hoopt zij dat de dominante cultuur en de marginale cultuur minder afgesloten en afwijzend worden ten opzichte van elkaar.

Onderzoek

Hoewel 'Welkom in Rotterdam' positieve effecten constateert in haar werk, ontbreekt het aan een wetenschappelijke onderbouwing hiervoor. Zij heeft daarom de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om het effect van de georganiseerde interculturele ontmoetingen op de sociale cohesie/ participatie in Rotterdam te onderzoeken. In het onderzoek van de Wetenschapswinkel zullen de ontmoetingen centraal staan. Door middel van een kwalitatieve, explorerende studie wordt het effect in termen van sociale afstand tussen migranten en gevestigde Rotterdammers en de wederzijdse beeldvorming onderzocht.

Presentatie door Mieke Muijres (Onderzoeker Communicatie Strategieën Wageningen UR) op 16 maart 2011 (foto: Lorelinde Verhees)

In Februari 2010 is studentonderzoeker Mieke Muijres aan de slag gegaan met dit wetenschapswinkelproject in het kader van haar Msc. onderzoek voor haar opleiding Ontwikkelingsstudies van Wageningen University.