Library

Zoek en vind wetenschappelijke literatuur op de wetenschapsgebieden van Wageningen University & Research. De bibliotheek biedt ondersteuning aan studenten en stafleden op het gebied van zoeken, studeren, schrijven en citeren en data management.

Bezoek de bibliotheek

De bibliotheek is er niet alleen voor studenten en medewerkers van Wageningen University & Research: iedereen is welkom om er informatie te zoeken, te studeren of andere bibliotheekfaciliteiten te gebruiken.

Informatie vinden

De bibliotheek heeft een grote collectie informatiebronnen en databanken.

In de catalogus vindt u de elektronische en gedrukte boeken en tijdschriften die de bibliotheek zelf bezit, of waar de bibliotheek toegang toe geeft. Met de Catbrowser kunt u zoeken naar tijdschriften, databases, woordenboeken, encyclopedieën en collegedictaten. Digitale informatie is op de campus vrij toegankelijk. Stafleden en studenten hebben 'off campus' toegang tot de informatie na inloggen via My Library.

In de catalogus vindt u géén tijdschriftartikelen of hoofdstukken uit boeken. Deze zijn wel te vinden in een aantal andere databases, zoals Scopus, CAB Abstracts of Web of Science. Vaktijdschriften, vakbladartikelen, en de meer ‘grijze literatuur’ zoals rapporten, scripties, video’s en dossiers vindt u o.a. in de database Groenekennis.  

 

Leer goed zoeken en gebruiken

De bibliotheek verzorgt onderwijs in informatievaardigheden aan studenten en organiseert demonstraties en cursussen over het omgaan met wetenschappelijke informatie. Dit behelst onder meer citeren en refereren (EndNote en Mendeley), auteursrecht en data management.

Handleidingen / lesmateriaal

Demonstraties en cursussen

Diensten op maat

Wilt u  hulp bij een citatie-analyse, informatie over impactfactoren, open access of digitaliseren? Wilt u hulp bij het opzetten van een literatuuronderzoek of een informatieportaal? Raadpleeg dan Diensten op maat.

Meer vragen?

Ga naar de veel voorkomende vragen (FAQ) of neem contact op met de Servicedesk.

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen? Schrijf in voor de  nieuwsbrief via MyLibrary, of volg ons op Facebook  of op Twitter.