Publications

De A12 overkomen; uitbreiding van het leefgebied van edelhert en wild zwijn op de Veluwe met gebieden ten zuiden van de A12

Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Spek, G.J.

Summary

Dit rapport gaat in op de wenselijkheid en de mogelijkheid om het leefgebied van edelhert en wild zwijn op de Veluwe uit te breiden met gebieden ten zuiden van de A12. Het blijkt dat ten zuiden van de A12 sprake is van bijna 4000 ha geschikt leefgebied voor edelhert en wild zwijn, voornamelijk bestaand uit loofbos en gemengd bos. Indien de A12 door de hoefdieren zou kunnen worden gepasseerd, vinden zij aan de zuidkant voldoende natuurlijk voedsel voor circa 200 edelherten en 60 wilde zwijnen. Vanuit de huidige verspreiding van deze diersoorten verdient het aanbeveling een ecoduct over de A12 te realiseren ter hoogte van hectometerpaal 117,0. Daarnaast zou de onderdoorgang A12/Deelenseweg tussen hectometerpaal 126,1 en 126,2 geschikt moeten worden gemaakt voor edelherten. Het rendement van deze investering stijgt wanneer het totale nieuwe leefgebied integraal kan worden benut. Daartoe dient een ecoduct te worden gerealiseerd over de A50 ter hoogte van hectometerpaal 165,2.