Publications

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel. Deel XVII - Gebruik & waardering in 2005

Beunen, R.; Jaarsma, C.F.; Webster, M.J.

Summary

Ten behoeve van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) voert de Wageningen Universiteit en Research­centrum (WUR) een meerjarig monitoringsonder­zoek uit naar het recreatief gebruik van het duingebied Meijendel. Doel van het onderzoek is het verkrij­gen van inzicht in aard en omvang van het gebruik van dit ge­bied en hiermee samenhangende variabelen. Daartoe worden vanaf maart 1992 veldwaarnemingen verricht in het gebied. In deze nota worden de resultaten beschreven van het gebruik en waardering van Meijendel in 2005. Daarnaast worden de gegevens vergeleken met vergelijkbare onderzoeken uit 1990, 2000 en 2001.