Publications

Europees zuivelbeleid in de komende jaren; wegen naar afschaffing van de melkquotering

Berkum, S. van; Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M.; Everdingen, W.H. van

Summary

Dit rapport analyseert de gevolgen van de afschaffing van het melkquoteringsysteem in de EU. Volgens de huidige zuivelmarktordening is 2014/2015 de voorlopige einddatum van de melkquotering. Melkveebedrijven die willen groeien, hebben voordeel bij een directe en vervroegde afschaffing van de melkquotering, maar vooral kleinere bedrijven zullen gedwongen zijn te stoppen. Een directe, vervroegde afschaffing van het melkquotering leidt tot negatieve schokeffecten voor de sector. Daarom wordt aanbevolen om de afschaffing tijdig aan te kondigen en om maatregelen te treffen om schokeffecten te voorkomen. Hiertoe worden diverse instrumenten gesuggegeerd, zoals (een combinate van)geleidelijke(r) prijsaanpassing, quotumuitbreiding, internationale quotahandel, en flankerend plattelandsbeleid.