Publications

Blauwe diensten

Bommel, K.H.M. van; Hoekstra, J.R.; Stuyt, L.C.P.M.; Reinhard, A.J.; Boland, D.J.K.; Gerritsen, A.L.

Summary

Dit rapport geeft een beschrijving van de mogelijkheden van 'blauwe diensten'. Een blauwe dienst is een aan de waterbeheerstaak gerelateerde, op zakelijke grondslag voor anderen verrichte activiteit. Naast de analyse van een aantal mogelijke diensten ligt de nadruk op hoe deze overeenkomsten tot stand kunnen komen. In dit rapport is het concept blauwe diensten uitgewerkt voor drie situaties: peilverhoging in het veenweidegebied, bufferzone rond de EHS en piekberging. Het rapport concludeert dat blauwe diensten haalbaar zijn en doet aanbevelingen voor verdere uitwerking en implementatie.