Publications

Het snuitkevergenus Larinus in Nederland, met Larinus turbinatus als nieuwe soort voor de fauna (Coleoptera: Curculionidae).

Heijerman, Th.

Summary

Met enige regelmaat worden nieuwe kevers voor de Nederlandse fauna gerapporteerd. In deze bijdrage wordt Larinus turbinatus voor het eerst gemeld. Deze soort werd in 2004 voor het eerst in ons land aangetroffen en is sindsdien op diverse locaties waargenomen en verzameld. Het is verleidelijk om de komst van weer een nieuwe soort te verklaren op grond van het veranderende klimaat. Maar gezien de Europese verspreiding lijkt het in dit geval geen aannemelijke verklaring