Publications

Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water

Dam, A.M. van; Clevering, O.A.; Voogt, W.; Aendekerk, T.G.L.; Maas, M.P. van der

Summary

In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet alle categorieën is er informatie over de zoutgevoeligheid. Voor een aantal categorieën zijn er gegevens over meerdere gewassen (met name bij de gewasgroepen in de boomkwekerij). Hiervoor zijn de gegevens per individueel gewas weergegeven. Maatregelen om zoutschade te voorkomen of beperken krijgt apart aandacht