Publications

Vergeten land : ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800-1350)

Bont, C.H.M. de

Summary

Van vergeten landschappen (vroegere veenontginningen) via landschapsdynamiek naar meer specifiek de regio tussen de duinen en het Gooi belandt dit proefschrift bij hervonden landschappen en komt daarmee midden in Amsterdam terecht. De oorsprong ligt meerdere eeuwen verder terug dan ooit gedacht