Publications

Milieueffecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten : gevolgen van vervanging van dierlijke eiwitten anno 2008

Blonk, H.; Kool, A.; Luske, B.; Waart, S. de; Pierick, E. ten

Summary

In 2008 heeft Blonk Milieu Advies in samenwerking met de vegetariƫrsbond en het LEI een onderzoek uitgevoerd naar de milieueffecten van een verschuiving van consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten in de Nederlandse voeding. Daarbij is vooral de focus gelegd op het broeikaseffect en het ruimtebeslag en de mogelijke biodiversiteitseffecten daarvan. Daarnaast is er meer kwalitatief aandacht besteed aan andere effecten zoals dierenwelzijn en de effecten van een consumptiestop van dierlijke producten op de productiekolom van dierlijke producten in Nederland