Publications

Terug naar het bos : effecten van natuurbelevingsprogramma 'Het Bewaarde Land' op de natuurbeleving, topervaringen en gezondheid van allochtonen en autochtone kinderen.

Waal, M.E. van der; Berg, A.E. van den; Koppen, C.S.A. van

Summary

In dit veldexperiment zijn de effecten van deelname aan een driedaags natuur¬belevingsprogramma op de natuurbeleving, topervaringen en de gezondheid van allochtone en autochtone kinderen onderzocht. Er deden in totaal 58 kinderen uit groep 5/6 van drie openbare basisscholen in Hilversum mee aan het onderzoek. Ongeveer de helft van alle leerlingen was van niet-westers allochtone afkomst. De leerlingen brachten drie keer in drie weken een bezoek aan de bossen van Het Bewaarde Land in Baarn. Een controlegroep volgde drie lessen dansexpressie van elk een uur in een periode van drie weken. De kinderen die deelnamen aan het natuurbelevingsprogramma hadden, in vergelijking met de kinderen van de controleschool, na afloop meer belangstelling voor het lezen van natuurboeken en een sterkere voorkeur voor wilde natuur ten opzichte van verzorgde natuur. Ook vertoonden de kinderen die deelnamen aan het natuurbelevingsprogramma een significante verbetering in het emotionele welbevinden. Allochtone kinderen waren over het algemeen minder bekend met de natuur en meer gericht op gebruiksnatuur en sociale omgang dan autochtone kinderen. Deze resultaten laten zien dat georganiseerde natuurprogramma’s naast een educatieve waarde ook een belangrijke positieve invloed op de band met de natuur en het welzijn van het kind zelf kunnen hebben