Publications

En de boer, hij ploegde niet meer? : literatuurstudie naar effecten van niet kerende grondbewerking versus ploegen

Weide, R.Y. van der; Alebeek, F.A.N. van; Broek, R.C.F.M. van den

Summary

Teeltsystemen met minimale grondbewerking maken wereldwijd een stormachtige ontwikkeling door. Ook in Nederland is er aandacht voor een meer duurzaam bodembeheer. In dat kader is er volop discussie over de mogelijkheden en noodzaak voor niet kerende grondbewerkingssystemen. Telers op erosiegevoelige gronden in Limburg brengen dit vooralsnog het meeste in praktijk. Binnen de biologische landbouw is er een brede belangstelling om minder intensief de grond te bewerken. Gevoed door de overtuiging, dat dit het bodemleven bevordert, de bodemstructuur verbetert, het gehalte aan organische stof verbetert