Publications

Maatregelen ter verminderding van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; factorenstudie stofemissie bij verschillende volièresystemen

Emous, R.A. van; Aarnink, A.J.A.

Summary

Uit verschillende volièresystemen emitteren verschillende hoeveelheden fijnstof. Uit de factorenstudie blijkt dat dit niet veroorzaakt wordt door de verschillende lay-out van de systemen maar veel meer door de kwaliteit van het strooisel