Publications

Populatiedynamica van muskusratten. Huidige en alternatieve strategieën van bestrijding in Nederland

Bos, D.; Belle, J. van; Goedhart, P.W.; Wieren, S.E. van; Ydenberg, R.C.

Summary

Er is behoefte aan een modelmatige benadering van de muskusrattenproblematiek, uitgevoerd in samenhang met de eventueel uit te voeren veldproeven. Met als doel: beter onderbouwd bestrijden, effectiever in termen van tijd en geld en met zo mogelijk vermindering van dierenleed. Dit rapport (geschreven in het engels, maar ruimschoots voorzien van nederlandstalige inleiding en samenvatting en bijlagen) presenteert de resultaten van een statistische analyse van vangsten in de afgelopen twintig jaar in Nederland. Daarbij is de Groep Biometrie van Wageningen UR betrokken geweest, uitgevoerd door Altenburg & Wymenga