Publications

Economische gevolgen van bestaande regelgeving voor de Nederlandse varkenshouderij

Baltussen, W.H.M.; Hoste, R.; Veen, H.B. van der; Bokma, S.; Bens, P.; Zeewuster, H.

Summary

Op verzoek van LNV is berekend wat de gevolgen voor de varkenshouderij zijn als bedrijven (na de overgangstermijn) moeten voldoen aan de eisen in het Varkensbesluit en Ammoniak- en Nitraatrichtlijn. Op basis van individuele varkensbedrijven in het Bedrijven-Informatienet is nagegaan of bedrijven de noodzakelijke investeringen kunnen financieren en of na de investering nog een inkomen uit het bedrijf resteert. Ook is nagegaan of varkensbedrijven alternatieve vormen van huisvesting toe kunnen passen die minder vergaande investeringen vergen. Het beleid waarvoor de overgangstermijn per 2013 verstrijkt heeft vergaande gevolgen voor de gehele varkenssector.