Publications

De risicofactoren van staartbijten

Zonderland, J.J.; Bracke, M.B.M.; Lauwere, C.C. de

Summary

Het ontstaan van staartbijten in groepen varkens wordt beïnvloed door veel zogenaamde risicofactoren. Deze risicofactoren zijn in 2007 door een werkgroep van de European Food Safety Authority (EFSA) op een rij gezet. Het ontbreken van adequaat hokverrijkingsmateriaal is volgens de werkgroep de belangrijkste risicofactor voor staartbijten. Nederlandse varkenshouders denken hier echter heel anders over. Zij scoorden het stalklimaat als belangrijkste risicofactor. Ook bij andere risicofactoren bleek er een groot verschil te bestaan tussen hoe wetenschap en praktijk er tegenaan kijkt. Hoe komt dit?