Publications

Boer staat aan het roer bij tegengaan bijterij

Bracke, M.B.M.; Zonderland, J.J.; Kluivers-Poodt, M.

Summary

Ondanks routinematig staartcouperen is bijterij een veelvoorkomende vorm van ongewenst gedrag die tot problemen leidt in de varkenshouderij. De economische en maatschappelijke gevolgen van bijterij zullen de komende tijd waarschijnlijk alleen maar toenemen. Varkenshouders en bedrijfsadviseurs kunnen daar nu al op inspelen in een sectorbrede aanpak die gericht is op het terugdringen van bijterij en het geleidelijk aan ‘toegroeien’ naar intacte oorpunten en krulstaarten. Daarbij staat de boer aan het roer.